[แจก] สัญลักษณ์พิเศษ สำหรับ Facebook


All text symbols for Facebook

┏━━┓╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏━━━┓┏┓
┃┏┓┃╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┃┏━━┛┃┃
┃┗┛┗┳━━┳━━┳━━┳━┳━━┓┃┗━━┳┫┃┏┓┏┓
┃┏━┓┃┏┓┃┏┓┃┏┓┃┏┫┏┓┃┃┏━━╋┫┃┃┗┛┃
┃┗━┛┃┗┛┃┗┛┃┏┓┃┃┃┗┛┃┃┃╋╋┃┃┗┫┃┃┃
┗━━━┻━┓┣━┓┣┛┗┻┛┗━━┛┗┛╋╋┗┻━┻┻┻┛
╋╋╋╋┏━┛┣━┛┃
╋╋╋╋┗━━┻━━┛


Symbols

☮    ✈    ♋    웃    유    ☠    ☯    ♥    ✌    ✖    ☢    ☣    ☤    ⚜    ♪    ♫    ♬    Σ
♤    ♧    ♡    ♢    ♚    ♛    ★    ✪    ✯    ✰    ☻    ☺    ☄    ☾    ☼    ☁    ☂    ☃
℃    ℉    °    ❅    ϟ    ☦    ✞    ☥    ⌘    ✡    ۞    ✄    ✆    ✉    ∞    ♂    ♀    ☿
❤    ❥    ❦    ❧    ✔    ✘    ▲    ▼    ◆    ◎    ☚    Δ    ◕    ◔    Ω    ʊ    ღ    Ⓐ
☭    ♒    卐    ☪    ™    ©    ®    ¿    ¡    ½    ⅓    ⅔    ¼    №    ⇨    ❝    ❞    ❖

แยกเป็นหมวดหมู่ ให้เลือก Copy ไปใช้กันใน Facebook ได้เลย ครับ

Smileys

☹     ☺     ☻     ت   ヅ     ツ     ッ     シ   Ü     ϡ     ﭢ

Love, heart (หัวใจ,รัก)

♥    ❤    ❥    ❣   ❦    ❧    ♡    ۵   웃    유    ღ    ♋   ♂    ♀    ☿

Phone (โทรศัพท์)

✆    ✉   ☎    ☏

Scissors (กรรไกร)

✁    ✂   ✃    ✄

Cross

☩    ☨    ☦    ✞   ✛    ✜    ✝    ✙   ✠    ✚    †    ‡

Music (ดนตรี)

♪    ♫    ♩   ♬    ♭    ♮  ♯    °    ø

Write (เขียน)

✐    ✎    ✏   ✑    ✒    ✍   ✉    ⌨

Religious

†    ☨    ✞    ✝  ☥    ☦    ☓    ☩   ☯    ☧    ☬    ☸

✡    ♁    ✙    ♆

Political

Ⓐ    ☭    ✯   ☪    ☫    ✡   ☮    卐    ✌

Question, exclamation

❢    ❣    ⁇   ‼    ‽    ⁈   ¿    ¡    ⁉   ؟

Chess (หมากรุก)

♔    ♕    ♖    ♗    ♘    ♙

♚    ♛    ♜    ♝    ♞    ♟

Cards (ไพ่)

♤    ♧    ♡    ♢   ♠    ♣    ♥    ♦

Stars/Snow (ดาว)

⋆    ✢    ✣    ✤    ✥    ❋

✦    ✧    ✩    ╰☆╮    ✪    ✫

✬    ✭    ✮    ✯    ✰    ✡

★    ✱    ✲    ✳    ✴    ❂

✵    ✶    ✷    ✸    ✹

✺    ✻    ✼    ❄    ❅

❆    ❇    ❈    ❉    ❊

Money (เงิน)

€    £    Ұ    ₴    $    ₰

¢    ₤    ¥    ₳    ₲    ₪

₵    元    ₣    ₱    ฿    ¤

₡    ₮    ₭    ₩    ރ    円

₢    ₥    ₫    ₦    zł    ﷼

₠    ₧    ₯    ₨    Kč    ₪

Letters

ℂ     ℍ     ℕ     ℙ    ℚ     ℝ     ℤ

ℬ     ℰ     ℯ     ℱ     ℊ   ℋ     ℎ     ℐ     ℒ     ℓ  ℳ     ℴ     ℘     ℛ     ℭ

℮     ℌ     ℑ     ℜ     ℨ

Hand(มือ)

☜    ☞    ☝ ☚    ☛    ☟  ✍    ✌

Copyrights

™     ℠  ©     ®  ℗

No

☐    ☒    ✇ ✖    ✗    ✘ ✕    ☓

Yes

☑    ✓   ✔    √

Weather

☼    ☀    ☁    ☂    ☃  ☄    ☾    ☽    ❄    ☇

☈    ⊙    ☉    ℃    ℉   °    ❅    ✺    ϟ

Flower

✽    ✾    ✿  ❁    ❃    ❋  ❀

Integrals

∫    ∬    ∭   ∮    ∯    ∰   ∱    ∲    ∳

Triangles

▲    ▼    ◄    ►    ▶    ◀    ◣   ◢    ◥    ◤    ◥    ▸    ◂

▴    ▾    △    ▽    ▷    ◁    ⊿   ▻    ◅    ▵    ▿    ▹    ◃

Ratios

⅟    ½    ⅓    ⅕   ⅙    ⅛    ⅔    ⅖   ⅚    ⅜    ¾    ⅗   ⅝    ⅞        ⅘

Chinese

迎    簡   計    大

Compare

≂    ≃    ≄    ≅   ≆    ≇    ≈    ≉   ≊    ≋    ≌    ≍   ≎    ≏    ≐    ≑

≒    ≓    ≔    ≕   ≖    ≗    ≘    ≙   ≚    ≛    ≜    ≝   ≞    ≟    ≠    ≡

≢    ≣    ≤    ≥   ≦    ≧    ≨    ≩   ⊰    ⊱    ⋛    ⋚

Roman

Ⅰ    Ⅱ    Ⅲ    Ⅳ    Ⅴ    Ⅵ    Ⅶ    Ⅷ

Ⅸ    Ⅹ    Ⅺ    Ⅻ    Ⅼ    Ⅽ    Ⅾ    Ⅿ

ⅰ    ⅱ    ⅲ    ⅳ    ⅴ    ⅵ    ⅶ    ⅷ

ⅸ    ⅹ    ⅺ    ⅻ    ⅼ    ⅽ    ⅾ    ⅿ

Circled

➀    ➁    ➂    ➃    ➄    ➅    ➆    ➇    ➈    ➉

➊    ➋    ➌    ➍    ➎    ➏    ➐    ➑    ➒    ➓

Ⓐ    Ⓑ    Ⓒ    Ⓓ    Ⓔ    Ⓕ    Ⓖ    Ⓗ    Ⓘ    Ⓙ

Ⓚ    Ⓛ    Ⓜ    Ⓝ    Ⓞ    Ⓟ    Ⓠ    Ⓡ    Ⓢ    Ⓣ

Ⓤ    Ⓥ    Ⓦ    Ⓧ    Ⓨ    Ⓩ

ⓐ    ⓑ    ⓒ    ⓓ    ⓔ    ⓕ    ⓖ    ⓗ    ⓘ    ⓙ

ⓚ    ⓛ    ⓜ    ⓝ    ⓞ    ⓟ    ⓠ    ⓡ    ⓢ    ⓣ

ⓤ    ⓥ    ⓦ    ⓧ    ⓨ    ⓩ

Index/Power

⁰    ⁱ    ⁲    ⁳    ⁴    ⁵    ⁶    ⁷    ⁸    ⁹    ⁺    ⁻

⁼    ⁽    ⁾    ⁿ    ₀    ₁    ₂    ₃    ₄    ₅    ₆    ₇

₈    ₉    ₊    ₋    ₌    ₍    ₎    ᴬ    ᴭ    ᴮ    ᴯ    ᴰ

ᴱ    ᴲ    ᴳ    ᴴ    ᴵ    ᴶ    ᴷ    ᴸ    ᴹ    ᴺ    ᴻ    ᴼ

ᴽ    ᴾ    ᴿ    ᵀ    ᵁ    ᵂ    ᵃ    ᵄ    ᵅ    ᵆ    ᵇ    ᵈ

ᵉ    ᵊ    ᵋ    ᵌ    ᵍ    ᵎ    ᵏ    ᵐ    ᵑ    ᵒ    ᵓ    ᵔ

ᵕ    ᵖ    ᵗ    ᵘ    ᵙ    ᵛ    ᵚ    ᵜ    ᵝ    ᵞ    ᵟ    ᵠ

ᵡ    ᶛ    ᶜ    ᶝ    ᶞ    ᶟ    ᶠ    ᶡ    ᶢ    ᶣ    ᶤ    ᶥ

ᶦ    ᶧ    ᶨ    ᶩ    ᶪ    ᶫ    ᶬ    ᶭ    ᶮ    ᶯ    ᶰ    ᶱ

ᶲ    ᶳ    ᶴ    ᶵ    ᶶ    ᶷ    ᶸ    ᶹ    ᶺ    ᶻ    ᶼ    ᶽ

ᶾ    ₐ    ₑ    ₒ    ₓ    ₔ    ᵢ    ᵣ    ᵤ    ᵥ

Functional

␛    ␡    ␚    ␟    ␘   ␠    ␤    ␋    ␌    ␍

␎    ␏    ␐    ␑    ␒   ␓    ␔    ␕    ␖    ␗

␙    ␜    ␝    ␞

Percent

%    ℅   ‰    ‱

Time & Pin

⌚    ☌  ⌛

Balls

⚽  ⚾  ⛹

Quotes

❝    ❞    «    »    ‟   ‹    ›    〈    〉    „   ′    ‵    ‘    ’

‚    ‛    “    ”   ‷    ‴    ‶    ″

Round

◉    ○    ◌    ◍    ◎    ●    ◐   ◑    ◒    ◓    ◔    ◕    ◖    ◗

❂    ☢    ⊗    ⊙    ◘    ◙    ◍

Boxes

❏    ❐    ❑    ❒    ▀    ▁    ▂    ▃

▄    ▅    ▆    ▇    ▉    ▊    ▋    █

▌    ▍    ▎    ▏    ▐    ░    ▒    ▓

▔    ▕    ▖    ▗    ▝    ▝    ▘    ▞

▚    ▙    ▟    ▛    ▜    ■    □    ▢

▣    ▤    ▥    ▦    ▧    ▨    ▩    ▪

▫    ▬    ▭    ▮    ▯    ☰    ☲    ☱

☴    ☵    ☶    ☳    ☷            

Zodiac(ราศี)

♈    ♉    ♊    ♋   ♌    ♍    ♎    ♏   ♐    ♑    ♒    ♓

Corners

┌    ┍    ┎    ┏    ┐    ┑    ┒    ┓    └    ┕

┖    ┗    ┘    ┙    ┚    ┛    ├    ┝    ┞    ┟

┠    ┡    ┢    ┣    ┤    ┥    ┦    ┧    ┨    ┩

┪    ┫    ┬    ┭    ┮    ┯    ┰    ┱    ┲    ┳

┴    ┵    ┶    ┷    ┸    ┹    ┺    ┻    ┼    ┽

┾    ┿    ╀    ╁    ╂    ╃    ╄    ╅    ╆    ╇

╈    ╉    ╊    ╋    ╌    ╍    ╎    ╏    ═    ║

╒    ╓    ╔    ╕    ╖    ╗    ╘    ╙    ╚    ╛

╜    ╝    ╞    ╟    ╠    ╡    ╢    ╣    ╤    ╥

╦    ╧    ╨    ╩    ╪    ╫    ╬

Pointers & Arrows

➟    ➡    ➢    ➣    ➤    ➥    ➦    ➧    ➨    ➚    ➘    ➙    ➛

➜    ➝    ➞    ➸    ♐    ➲    ➳    ➳    ➴    ➵    ➶    ➷    ➸

➹    ➺    ➻    ➼    ➽    ←    ↑    →    ↓    ↔    ↕    ↖    ↗

↘    ↙    ↚    ↛    ↜    ↝    ↞    ↟    ↠    ↡    ↢    ↣    ↤

↥    ↦    ↧    ↨    ➫    ➬    ➩    ➪    ➭    ➮    ➯    ➱    ↩

↪    ↫    ↬    ↭    ↮    ↯    ↰    ↱    ↲    ↳    ↴    ↵    ↶

↷    ↸    ↹    ↺    ↻    ↼    ↽    ↾    ↿    ⇀    ⇁    ⇂    ⇃

⇄    ⇅    ⇆    ⇇    ⇈    ⇉    ⇊    ⇋    ⇌    ⇍    ⇎    ⇏    ⇐

⇑    ⇒    ⇓    ⇔    ⇕    ⇖    ⇗    ⇘    ⇙    ⇚    ⇛    ⇜    ⇝

⇞    ⇟    ⇠    ⇡    ⇢    ⇣    ⇤    ⇥    ⇦    ⇧    ⇨    ⇩    ⇪

⌦    ⌧    ⌫    ⇫    ⇬    ⇭    ⇮    ⇯    ⇰    ⇱    ⇲    ⇳    ⇴

⇵    ⇶    ⇷    ⇸    ⇹    ⇺

By BggaroFilm

http://fsymbols.com/all/

About Bggaro

ช่างภาพ งานรับปริญญา งานแต่ง(Wedding) งานพิธี พรีเว็ดดิ้ง(พรีเว็ดดิ้ง) ช่างภาพบีจีกาโร่ โทร : 0935350173 Fb : @BggaroPhotoStudio

Posted on มิถุนายน 28, 2012, in สอนการใช้โปรแกรม, Facebook and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

แสดงความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: